REGULAMIN

Witamy na www.nostrabet.com (zwanym dalej „stroną internetową” lub „witryną” lub „my” lub „ nas”). Witryna jest oferowana użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania bez zmiany warunków, zasad i informacji zawartych w niniejszym dokumencie („Warunki”). Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę na wszystkie takie Warunki.

Nasza strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez WEBSA LTD z siedzibą pod adresem Płowdiw, ulica Dame Gruev 5, Bułgaria, kod pocztowy: 4013.

Korzystając z Witryny, zgadzasz się przestrzegać i być prawnie związanym warunkami niniejszych Warunków świadczenia usług („Warunki”). Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie z Witryny i Usług oraz całej Treści Zbiorowej i stanowią wiążącą umowę prawną między Tobą a nami.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności, które można znaleźć pod adresem https://nostrabet.com/pl/polityka-prywatnosci/, która jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz prawa do uzyskiwania informacji lub dalszego korzystania z Witryny. Niekorzystanie z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami może narazić Cię na sankcje cywilne i karne.

Nasza strona internetowa to platforma internetowa, która składa się z profesjonalistów z dużym doświadczeniem w zakładach sportowych online, a ci profesjonaliści postarają się pokazać Ci najlepszych bukmacherów, którzy mogą zaoferować Ci najwyższe kursy, bonusy i promocje, abyś mógł zostać zwycięskim klientem. Ponadto pomogą Ci wybrać odpowiednie wydarzenia sportowe do obstawiania, z których wszyscy byliby zadowoleni.

Korzystanie z tej Witryny oznacza zgodę i zgodę na przestrzeganie najnowszej wersji niniejszych warunków („Warunki”). W każdej chwili możemy zmienić niniejsze warunki poprzez aktualizację Warunków. Wyrażasz zgodę na związanie się kolejnymi zmianami i zgadzasz się na okresowe przeglądanie Warunków pod kątem zmian w warunkach. Najnowsza wersja Warunków będzie zawsze dostępna do wglądu pod linkiem „Warunki korzystania”, który pojawia się na dole Witryny.

Ta witryna zastrzega sobie prawo do odzyskania kosztów usług, opłat windykacyjnych i honorariów prawników od osób korzystających z Witryny w sposób nieuczciwy. Ta witryna zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko takim osobom w związku z nieuczciwym korzystaniem z Witryny oraz wszelkimi innymi bezprawnymi działaniami lub działaniami lub zaniechaniami z naruszeniem niniejszych warunków.

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW, ŚRODKÓW ZARADCZYCH I OBOWIĄZKÓW. OBEJMUJĄ TO RÓŻNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ORAZ KLAUZULE, KTÓRE REGULUJĄ JURYSDYKCJĘ I MIEJSCE SPORÓW.

KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY, UWAŻASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI I WARUNKI. WSZELKIE WYMIENIONE DOKUMENTY I ŁĄCZA PRZYPADKOWE BĘDĄ UWAŻANE ZA ZAAKCEPTOWANE WSPÓLNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z WITRYNY WYŁĄCZNIE W ŚCISŁEJ INTERPRETACJI I AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, A WSZELKIE DZIAŁANIA LUB ZOBOWIĄZANIA PODEJMOWANE BEZ WZGLĘDU NA NINIEJSZE WARUNKI BĘDĄ BYĆ NA WŁASNE RYZYKO. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI A NAMI. WEJŚCIE NA NINIEJSZĄ STRONĘ I/LUB ZOBOWIĄZANIE DO WYKONYWANIA USŁUGI PRZEZ NAS OZNACZA ZROZUMIENIE, ZGODĘ NA I AKCEPTACJĘ OGŁOSZENIA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ PEŁNYCH WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYM STANIE.


1. DEFINICJE I INTERPRETACJA:

I. „Umowa” oznacza warunki określone w niniejszym dokumencie, w tym wszystkie Załączniki, politykę prywatności, inne zasady wymienione na stronie internetowej i będą zawierać odniesienia do niniejszej umowy wraz ze zmianami, negocjacjami, uzupełnieniami, zmianami lub okresowymi zmianami.

II. Nostrabet oznacza informacyjną platformę internetową, na której nasi profesjonaliści dostarczają różnych informacji na temat bukmacherów, bonusów, wydarzeń itp. w branży bukmacherskiej;

III. „Użytkownik/odwiedzający” oznacza osobę, która tworzy konto w naszej witrynie i korzysta z naszych usług.

IV. „Konto” oznacza konta utworzone przez klientów/użytkowników na naszej stronie internetowej w celu korzystania z świadczonych przez nas Usług i wymagają informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer kontaktowy itp.

V. „Treść” oznacza tekst, grafikę, obrazy, muzykę, audio, wideo, informacje lub inne materiały.

VI. „Treści użytkownika” oznaczają wszystkie Treści, które użytkownik publikuje, przesyła, publikuje, przesyła lub przesyła w celu udostępnienia za pośrednictwem naszej witryny.

VII. „SNS” oznacza serwis społecznościowy, taki jak Facebook, Twitter itp.

VIII. Językiem urzędowym niniejszych warunków będzie język angielski.

IX. Nagłówki i podtytuły służą jedynie wygodzie i nie powinny być używane do interpretacji.


2. KWALIFIKOWALNOŚĆ CZŁONKOSTWA:

I. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy na podstawie obowiązującego prawa. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, tj. masz mniej niż 18 lat (21 w USA), nie możesz korzystać z witryny.

II. Nasza strona internetowa zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa i odmowy dostępu do Witryny, jeśli odkryjemy, że nie masz ukończonych 18 lat (21 w przypadku USA). Strona nie jest dostępna dla osób, których członkostwo zostało przez nas zawieszone lub wypowiedziane z jakiegokolwiek powodu. Jeśli rejestrujesz się jako podmiot gospodarczy, oświadczasz, że masz uprawnienia do związania podmiotu niniejszą Umową użytkownika.

III. Z wyjątkiem sytuacji, w których podane są dodatkowe warunki, które są specyficzne dla produktu, niniejsze warunki zastępują wszystkie poprzednie oświadczenia, porozumienia lub umowy i mają pierwszeństwo bez względu na jakiekolwiek rozbieżności z jakimikolwiek innymi warunkami dowolnego złożonego zamówienia. Korzystając z usług naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie Warunków.


3. REJESTRACJA:

I. Aby skorzystać z naszych usług, musisz utworzyć u nas konto.

II. Aby zarejestrować u nas konto („Konto”) i podać pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy i hasło.

III. Oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które przesyłasz, są zgodne z prawdą i dokładne oraz że zachowasz dokładność tych informacji. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania do Konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu nielegalnego użycia Twojego Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Witryna Source-wave nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań. Nie możesz udostępniać swojego hasła ani innych poświadczeń dostępu żadnej innej osobie lub podmiotowi, który nie jest upoważniony do uzyskania dostępu do Twojego konta. Bez ograniczania powyższego, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania, które mają miejsce w ramach poświadczeń dostępu do konta w witrynie internetowej. Zachęcamy do używania „silnego” hasła (hasła, które zawiera kombinację wielkich i małych liter, cyfr i symboli) na swoim koncie. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych.

IV. Wyrażasz zgodę na dostarczanie i utrzymywanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o swoim Koncie. Nie ograniczając powyższego, w przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych wymienionych powyżej w niniejszej Umowie, niezwłocznie zaktualizujesz informacje o swoim koncie.

V. Tworząc konto, nie:

a) Podaj nam jakiekolwiek fałszywe dane osobowe (w tym między innymi fałszywą nazwę użytkownika) lub utwórz Konto dla kogokolwiek innego niż Ty bez zgody takiej osoby;

b) Użyj nazwy użytkownika, która jest imieniem innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę;

c) Używać nazwy użytkownika, która podlega prawom innej osoby bez odpowiedniego upoważnienia; lub

d) Używaj nazwy użytkownika, która jest obraźliwa, wulgarna, obsceniczna lub w inny sposób w złym guście.

VI. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta, jeśli jakiekolwiek informacje podane podczas procesu rejestracji lub po nim okażą się niedokładne, fałszywe lub wprowadzające w błąd lub do odzyskania nazwy użytkownika utworzonej za pośrednictwem Usługi, która narusza nasze Warunki. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje Konto nie jest już bezpieczne, musisz natychmiast powiadomić nas na adres support@nostrabet.com.

VII. Nie możesz przenieść ani sprzedać swojego konta www.nostrabet.com i identyfikatora użytkownika innej stronie. Jeśli rejestrujesz się jako podmiot gospodarczy, osobiście gwarantujesz, że masz uprawnienia do związania podmiotu niniejszą Umową.

VIII. Nasze Usługi nie są dostępne dla tymczasowo lub na czas nieokreślony zawieszonych członków. Nasza strona internetowa zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania niepotwierdzonych lub nieaktywnych kont. Nasza strona internetowa zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie.

IX. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto na swoje nazwisko.

X. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania w sieci i akceptowalnych treści. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie obowiązujące podatki. Ponadto musisz przestrzegać zasad naszej strony internetowej określonych w Umowie i dokumentach dotyczących polityki internetowej opublikowanych na Stronie internetowej, a także wszystkich innych zasad operacyjnych, zasad i procedur, które mogą być od czasu do czasu publikowane na Stronie przez Firmę.


4. USŁUGI:

I. Nasza strona internetowa to platforma internetowa, która składa się z profesjonalistów z dużym doświadczeniem w zakładach sportowych online, a ci profesjonaliści postarają się pokazać Ci najlepszych bukmacherów, którzy mogą zaoferować Ci najwyższe kursy, bonusy i promocje, abyś mógł zostać zwycięskim klientem. Ponadto pomogą Ci wybrać odpowiednie wydarzenia sportowe do obstawiania, z których wszyscy byliby zadowoleni.

II. Udostępniamy listy i recenzje bukmacherów, kursy, bonusy, statystyki, wiadomości, analizy, komentarze, wydarzenia, wskazówki, sugestie i wiele innych przydatnych informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci najbardziej wykonalne oferty zakładów w najlepszych ligach europejskich.

III. Jeśli chcesz ubiegać się o bonusy od różnych bukmacherów, musisz kliknąć link na odpowiedniej stronie internetowej bukmachera, który przekieruje cię do takiej strony internetowej osoby trzeciej. Twoja rejestracja, roszczenie o premię lub transakcję w tych witrynach osób trzecich podlegają warunkom i polityce prywatności tych witryn osób trzecich.


5. PODZIĘKOWANIA/OŚWIADCZENIA I GWARANCJE UŻYTKOWNIKÓW:

I. Nasza strona internetowa zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania cywilnego i/lub karnego przeciwko użytkownikowi, który złoży nieważne i/lub fałszywe roszczenie lub poda fałszywe, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje. Oprócz wyżej wymienionych postępowań prawnych, możemy według własnego uznania zawiesić, zablokować, ograniczyć, anulować identyfikator takiego użytkownika i/lub wykluczyć go z korzystania z naszej strony internetowej. Każda osoba, która świadomie i z zamiarem wyrządzenia szkody, oszukania lub oszukania, złoży skargę dotyczącą oszustwa zawierającą fałszywe, niepełne lub wprowadzające w błąd informacje, będzie winna popełnienia przestępstwa i będzie ścigana w najszerszym zakresie prawa.

II. Przyjmujesz do wiadomości i zobowiązujesz się, że uzyskujesz dostęp do usług w Witrynie i dokonujesz transakcji na własne ryzyko oraz kierujesz najlepszą i rozważną oceną przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów za pośrednictwem Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania producentów produktów i niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.


6. ZGADZASZ SIĘ I POTWIERDZASZ:

I. Że będziesz korzystać z usług świadczonych przez naszą witrynę internetową, jej podmioty stowarzyszone i zakontraktowane firmy wyłącznie w celach zgodnych z prawem i przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji podczas korzystania z Witryny i dokonywania transakcji w Witrynie.

II. We wszystkich przypadkach, w których zostaniesz poproszony o takie informacje, podasz prawdziwe i dokładne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia i zweryfikowania informacji i innych danych dostarczonych przez Ciebie w dowolnym momencie. Jeśli po potwierdzeniu Twoje dane okażą się nieprawdziwe (w całości lub w części), mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, odrzucić rejestrację i zabronić Ci korzystania z Usług naszej witryny i/lub innych powiązanych witryn bez uprzedniego powiadomienia.

III. Czy uzyskujesz dostęp do usług dostępnych w tej Witrynie i dokonujesz transakcji na własne ryzyko oraz że kierujesz najlepszą i ostrożną oceną przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji za pośrednictwem tej Witryny.

IV. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ta strona internetowa nie poleca ani nie zachęca do hazardu, niezależnie od tego, czy jest on nielegalny, czy legalny. Ta strona internetowa jest przedsiębiorstwem dziennikarskim, które działa jako strażnik nad branżą zakładów online. Jeśli szukasz czegoś innego niż neutralny reportaż na temat tej branży, odwiedzasz niewłaściwą witrynę i powinieneś natychmiast opuścić tę witrynę.

V. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do informacji zawartych w nostrabet.com, jeśli uważasz, że możesz mieć problem z hazardem. Jeśli podejrzewasz, że masz problem z hazardem, natychmiast opuść tę stronę i poszukaj pomocy w związku z uzależnieniem.

VI. Możliwe, że ci inni użytkownicy (w tym nieautoryzowani/niezarejestrowani użytkownicy lub „hakerzy”) mogą publikować lub przesyłać obraźliwe lub obsceniczne materiały w Witrynie i że możesz być mimowolnie narażony na takie obraźliwe i obsceniczne materiały. Możliwe jest również, że inne osoby mogą uzyskać Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z witryny, a odbiorca może wykorzystać takie informacje do nękania lub zranienia Cię. Nie akceptujemy takich nieautoryzowanych zastosowań, ale korzystając z witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które publicznie ujawniasz lub udostępniasz innym w witrynie. Proszę uważnie wybrać rodzaj informacji, które publicznie ujawniasz lub udostępniasz innym w Witrynie.


7. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z WITRYNY W ŻADNYM Z NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

I. rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, nękających, oszczerczych, obraźliwych, zawierających groźby, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.

II. Przesyłanie materiałów, które zachęcają do postępowania stanowiącego przestępstwo karne, skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób narusza odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub kodeks postępowania.

III. Zakłócanie korzystania z Witryny przez inne osoby.

IV. Naruszenie wszelkich obowiązujących przepisów;

V. Zakłócanie lub zakłócanie sieci lub witryn internetowych połączonych z Witryną.

VI. Wykonywanie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

VII. Bez ograniczania innych środków, możemy, według własnego uznania, ograniczyć, zawiesić lub zakończyć nasze usługi i konta użytkowników, zabronić dostępu do naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi oraz ich zawartości, opóźnić lub usunąć hostowane treści oraz kroki techniczne i prawne mające na celu uniemożliwienie użytkownikom korzystania z naszych witryn, usług, aplikacji lub narzędzi, jeśli uważamy, że stwarzają problemy lub mogą powodować odpowiedzialność prawną, naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub działają niezgodnie z literą lub duchem Nasze zasady. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania niepotwierdzonych kont lub kont, które były nieaktywne od miesięcy, lub do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia naszej witryny, usług.


8. ZMIANA WARUNKÓW USŁUG:

I. Możemy w dowolnym momencie zmienić Warunki korzystania z witryny bez uprzedniego powiadomienia. Możesz uzyskać dostęp do najnowszej wersji Umowy użytkownika w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej. Powinieneś regularnie przeglądać Regulamin na naszej stronie internetowej. W przypadku, gdy zmodyfikowany Regulamin jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, powinieneś zaprzestać korzystania z usługi. Jeśli jednak będziesz nadal korzystać z usługi, zostanie to uznane za wyrażenie zgody na zaakceptowanie i przestrzeganie zmodyfikowanych Warunków korzystania z tej witryny.

II. Ta strona nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niepełnego adresu. W takich przypadkach klient będzie musiał ponieść koszty ponownej wysyłki.


9. RECENZJE, OPINIE, ZGŁOSZENIA:

I. Wszystkie recenzje, komentarze, opinie, pocztówki, sugestie, pomysły i inne zgłoszenia ujawnione, przesłane lub zaproponowane nam w tej Witrynie lub w inny sposób ujawnione, przesłane lub oferowane w związku z korzystaniem z tej Witryny (łącznie „Komentarze” ) są i pozostaną naszą własnością. Takie ujawnienie, złożenie lub zaoferowanie jakichkolwiek Komentarzy będzie stanowiło przeniesienie na nas wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów we wszystkich prawach autorskich i innych własnościach intelektualnych zawartych w Komentarzach. W związku z tym jesteśmy wyłącznym właścicielem wszystkich takich praw, tytułów i interesów i nie będziemy w żaden sposób ograniczać ich wykorzystania, komercyjnego lub innego, jakichkolwiek Komentarzy. Będziemy uprawnieni do używania, powielania, ujawniania, modyfikowania, adaptowania, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania, wyświetlania i rozpowszechniania wszelkich przesłanych przez Ciebie komentarzy w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez jakiejkolwiek rekompensaty.

II. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymywania jakichkolwiek Komentarzy w tajemnicy; (2) wypłacić Państwu jakiekolwiek odszkodowanie za wszelkie Komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie Komentarze. Zgadzasz się, że wszelkie komentarze przesłane przez Ciebie do Witryny nie będą naruszać niniejszych zasad ani żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności i nie spowodują szkody dla żadnej osoby lub podmiotu . Ponadto zgadzasz się, że żadne Komentarze przesłane przez Ciebie do Witryny nie będą ani nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, zawierających groźby, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów oprogramowania, kampanii politycznych, nagabywania komercyjnego, łańcuszków, masowych wysyłek lub jakiejkolwiek formy „spamu”.

III. Nasza strona internetowa nie przegląda regularnie opublikowanych komentarzy, ale zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkich komentarzy przesłanych do Witryny. Dajesz nam prawo do używania nazwy, którą przesyłasz w związku z wszelkimi Komentarzami. Zgadzasz się nie używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w żaden inny sposób nie wprowadzać w błąd co do pochodzenia przesyłanych przez Ciebie komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich komentarzy, które zamieszcza, i zgadza się zwolnić nas i nasze podmioty stowarzyszone z odpowiedzialnością za wszelkie roszczenia wynikające z przesłanych przez niego komentarzy. My i nasze podmioty stowarzyszone nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Komentarze przesłane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

IV. Nie należy używać obraźliwego języka, udostępniać ani przesyłać żadnych obrazów lub filmów pornograficznych, używać zniesławiających lub bluźnierczych oświadczeń, wypowiadać się na forach dyskusyjnych przeciwko integralności lub godności jakiegokolwiek Narodu. Jeśli znajdziemy takiego użytkownika, natychmiast zamkniemy i zawiesimy Twoje konto w naszej witrynie oraz zawiesimy w nim Twoje działania, ograniczając w ten sposób dalsze korzystanie z naszej witryny.


10. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE:

I. Nasza strona internetowa, jej dostawcy i licencjodawcy wyraźnie zastrzegają wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, programów, produktów, procesów, technologii, treści i innych materiałów, które pojawiają się na tej Stronie. Dostęp do tej Witryny nie daje i nie będzie uważany za przyznanie nikomu licencji w ramach którejkolwiek z www.nostrabet.com lub jakiejkolwiek trzeciej prawa własności intelektualnej strony. Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, w tej witrynie internetowej są własnością lub są licencjonowane przez dostawców zewnętrznych lub nas. Jakiekolwiek korzystanie z tej witryny lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie jej lub ich w całości lub w części, inne niż do osobistego, niekomercyjnego użytku jest zabronione bez zgody naszej witryny. Nie możesz modyfikować, rozpowszechniać ani ponownie publikować niczego na tej stronie w żadnym celu.

II. Nazwy i logo Nostrabet oraz wszystkie powiązane produkty i usługi oraz nasze slogany są znakami towarowymi lub znakami usługowymi Nostrabet. Wszystkie inne znaki są własnością odpowiednich firm. W związku z materiałami zawartymi w tej Witrynie nie udziela się licencji na znak towarowy ani znak usługowy. Dostęp do tej Witryny nie upoważnia nikogo do używania jakiejkolwiek nazwy, logo lub znaku w jakikolwiek sposób.

III. Wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które są częścią tej Witryny (łącznie „Treści”) są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, użycie niekomercyjne. Użytkownik może pobierać lub kopiować Treści i inne materiały do ​​pobrania wyświetlane w Witrynie wyłącznie do użytku osobistego. Żadne prawa, tytuły ani udziały w jakichkolwiek pobranych materiałach lub oprogramowaniu nie są przenoszone na użytkownika w wyniku takiego pobierania lub kopiowania. Użytkownik nie może reprodukować (z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej), publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać ani uczestniczyć w sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakiejkolwiek Treści, Witrynę lub jakiekolwiek powiązane oprogramowanie. Całe oprogramowanie używane na tej Stronie jest własnością naszej strony internetowej lub jej dostawców i jest chronione przez prawo bułgarskie i międzynarodowe. Wszelkie inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, ponowne publikowanie, wyświetlanie lub wykonywanie Treści na tej Stronie jest surowo zabronione. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie Treści są prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub inną własnością intelektualną posiadaną, kontrolowaną lub licencjonowaną przez naszą witrynę internetową, jeden z jej podmiotów stowarzyszonych lub strony trzecie, które udzieliły nam licencji na swoje materiały i są chronione przez nasze bułgarskie prawo lokalne. Kompilacja (czyli gromadzenie, rozmieszczenie i montaż) wszystkich Treści w tej Witrynie jest wyłączną własnością naszej witryny i jest również chroniona przez Zasady DMCA.

IV. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek niezgodnych z prawem materiałach lub działaniach na naszej stronie internetowej lub jakichkolwiek materiałach lub działaniach, które naruszają niniejsze powiadomienie, poinformuj nas o tym. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i oczekujemy tego samego od użytkowników Usług. Odpowiadamy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem i są nam przekazywane niezwłocznie i prawidłowo. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje Treści zostały skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, podaj nam następujące informacje:

a) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;

b) identyfikację dzieła chronionego prawami autorskimi, które rzekomo zostało naruszone;

c) identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma być zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału;

d) Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail;

e) oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i

f) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

V. Mamy prawo do usunięcia Treści, które rzekomo naruszają prawa, bez wcześniejszego powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania i bez odpowiedzialności wobec Ciebie. W odpowiednich okolicznościach usuniemy również konto użytkownika, jeśli ustalimy, że użytkownik jest wielokrotnym naruszycielem.

VI. Powiadomienia dotyczące naszej strony internetowej należy przesyłać na adres: copyright@nostrabet.com.


11. ODSZKODOWANIE:

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić naszą Firmę/stronę internetową, jej pracowników, dyrektorów, urzędników, agentów i ich następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, spowodowanymi przez lub wynikających z roszczeń opartych na twoich działaniach lub zaniechaniu, które mogą skutkować jakąkolwiek stratą lub odpowiedzialnością wobec naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym między innymi naruszeniem jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub zobowiązań lub w związku z niespełnieniem jakiekolwiek zobowiązania Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub wynikające z naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi Praw Własności Intelektualnej, płatności ustawowych opłat i podatków, roszczenia z tytułu zniesławienia, zniesławienia, naruszenia prawa do prywatności lub reklamy, utratę usługi przez innych abonentów oraz naruszenie własności intelektualnej lub innych praw. Niniejsza klauzula obowiązuje po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy użytkownika.


12. ROZWIĄZANIE:

I. Możemy w dowolnym momencie i bez powiadomienia zawiesić, anulować lub wypowiedzieć Twoje prawo do korzystania z witryny (lub dowolnej jej części). W przypadku zawieszenia, anulowania lub wypowiedzenia nie masz już uprawnień do dostępu do części witryny, której dotyczy takie zawieszenie, anulowanie lub wypowiedzenie. W przypadku zawieszenia, anulowania lub rozwiązania, ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów pobranych ze strony internetowej oraz wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności określone w Umowie pozostaną w mocy.

II. Nie ograniczając powyższego, możemy zamknąć, zawiesić lub ograniczyć Twój dostęp do naszej strony internetowej:

• jeśli ustalimy, że naruszyłeś lub działasz z naruszeniem niniejszej Umowy;

• jeśli ustalimy, że naruszyłeś odpowiedzialność prawną (faktyczną lub potencjalną), w tym naruszenie praw własności intelektualnej innej osoby;

• jeśli ustalimy, że zaangażowałeś się lub angażujesz się w nieuczciwe lub nielegalne działania;

• w celu zarządzania wszelkim ryzykiem utraty nas, Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby; lub

• Z innych podobnych powodów.

III. Jeśli stwierdzimy, że naruszasz niniejsze warunki korzystania z usługi, możesz również zostać odpowiedzialny za kwotę, której ponieśliśmy straty/szkody.


13. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

I. Witryna jest udostępniana bez żadnych gwarancji ani gwarancji oraz w stanie „tak jak jest”. Musisz ponosić ryzyko związane z korzystaniem z Witryny.

II. Witryna udostępnia treści z innych witryn lub zasobów internetowych i chociaż nasza witryna stara się zapewnić, aby materiały zawarte w Witrynie były poprawne, renomowane i wysokiej jakości, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli tak nie jest. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z takich informacji ani za jakiekolwiek problemy techniczne, które możesz napotkać na Stronie. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi istotną część niniejszej Umowy użytkownika. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się nie pociągać Spółki do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym między innymi utratę pieniędzy, reputacji lub reputacji, zysków lub innych straty niematerialne lub jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z:

• Twoje korzystanie lub niemożność korzystania z naszej Witryny, Usług i narzędzi;

• Opóźnienia lub zakłócenia w naszej Witrynie, Usługach lub narzędziach;

• Wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie uzyskane podczas uzyskiwania dostępu do naszej Witryny, Usług lub narzędzi lub dowolnej witryny, Usług lub narzędzia powiązanego z naszą Witryną, Usługami lub narzędziami;

• Usterki, błędy, błędy lub nieścisłości wszelkiego rodzaju w naszej Witrynie, Usługach i narzędziach lub w uzyskanych z nich informacjach i grafikach;

• Treści, działania lub zaniechania stron trzecich, w tym przedmioty wymienione za pomocą naszej Witryny, usług lub narzędzi lub zniszczenie rzekomo fałszywych przedmiotów;

• Podjęto zawieszenie lub inne działanie dotyczące Twojego konta;

III. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nasza strona internetowa ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych straty niematerialne wynikające z lub w związku z Witryną, jej usługami lub niniejszą Umową użytkownika. Bez uszczerbku dla ogólności powyższej sekcji, całkowita odpowiedzialność naszej strony internetowej wobec Ciebie za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej UMOWY UŻYTKOWNIKA CZY CZY CZY CZY CZYNOWEJ CZY UMOWY JEST OGRANICZONA DO JAKIEJKOLWIEK WARTOŚCI ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Nasza strona internetowa, jej współpracownicy i partnerzy technologiczni nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, rzetelności, kompletności, poprawności i/lub aktualności jakichkolwiek treści, informacji, oprogramowania, tekstu, grafiki, linków lub komunikatów udostępnianych w witrynie lub za jej pośrednictwem Witryny lub że działanie Witryny będzie wolne od błędów i/lub nieprzerwane. W związku z tym nasza strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pieniężne lub inne poniesione przez Ciebie w związku z opóźnieniem, awarią, przerwaniem lub uszkodzeniem jakichkolwiek danych lub dodatkowych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z Witryny; i/lub wszelkie przerwy lub błędy w działaniu Witryny.

IV. Nasza strona internetowa okresowo planuje przestoje systemu dla Witryn w celach konserwacyjnych i innych. Mogą również wystąpić nieplanowane awarie systemu. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za: (a) niedostępność którejkolwiek z Witryn; (b) jakąkolwiek utratę danych, informacji lub materiałów spowodowanych takimi awariami systemu; (c) wynikające z tego opóźnienia, błędne dostarczenie lub niedostarczenie danych, informacji lub materiałów spowodowane takimi awariami systemu; lub (d) wszelkie przestoje spowodowane przez strony trzecie, w tym między innymi firmy lub serwery obsługujące którąkolwiek z Witryn, dostawców usług internetowych lub w inny sposób.


14. WŁAŚCIWE PRAWA I JURYSDYKCJA:

I. Niniejsza Umowa użytkownika będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem Bułgarii, niezależnie od Twojej fizycznej lokalizacji.

II. Sądy w Bułgarii mają wyłączną jurysdykcję we wszelkich postępowaniach wynikających z tej umowy.


15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW:

I. Ogólnie rzecz biorąc, transakcje na naszej stronie przebiegają płynnie. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których Ty i my możemy napotkać problemy. „Spór” można zdefiniować jako spór między Tobą a nami w związku z transakcją w Witrynie.

II. W celu jak najszybszego i najbardziej opłacalnego rozstrzygania sporów między Tobą a nami, Ty i my zgadzamy się, że wszelkie spory powstałe w związku z Warunkami będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż jest bardziej nieformalny niż proces sądowy. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, może pozwolić na bardziej ograniczone odkrycie niż w sądzie i może podlegać minimalnej kontroli sądowej. Arbitrzy mogą przyznać takie same odszkodowania i ulgi, jakie może przyznać sąd. Nasza zgoda na rozstrzyganie sporów obejmuje, ale nie ogranicza się do wszystkich roszczeń wynikających lub związanych z dowolnym aspektem Warunków, niezależnie od tego, czy opierają się one na umowie, czynie niedozwolonym, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej i niezależnie od tego, czy roszczenia powstają w trakcie lub po wygaśnięciu Warunków. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE PRZEJMUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY PRZEZ SĄDÓW PRZYSIĘGŁYCH LUB UDZIAŁU W POZWANIU ZBIOROWYM.

III. Miejscem arbitrażu będzie Bułgaria, a miejscem arbitrażu będzie Płowdiw, a językiem arbitrażu będzie bułgarski.

IV. Wyrok arbitrażu będzie wiążący zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.

V. Pozwy, które są w sposób dorozumiany lub wyraźnie przedawnione na mocy niniejszej umowy, zostaną przez nas przeciwstawione, powołując się na niniejszą umowę.


16. BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA:

Zabrania się naruszania lub prób naruszania bezpieczeństwa Witryny, w tym między innymi (a) uzyskiwania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Ciebie lub logowania się na serwer lub konto, do którego nie masz uprawnień dostępu; (b) próby sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia; (c) próby ingerowania w usługi dla innego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez umieszczanie wirusa na Stronie, przeciążanie, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie pocztą elektroniczną” lub „awarie” ;” (d) wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym promocji i/lub reklam produktów lub usług; lub (e) fałszowanie nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub publikacji w grupie dyskusyjnej.

Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Zbadamy zdarzenia, które mogą wiązać się z takimi naruszeniami i możemy zaangażować organy ścigania i współpracować z nimi w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. Zgadzasz się nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania tej Witryny lub jakiejkolwiek działalności prowadzonej na tej Witrynie. Ponadto zgadzasz się nie używać ani nie próbować używać żadnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta lub innego urządzenia lub mechanizmu (w tym między innymi przeglądarek, pająków, robotów, awatarów lub inteligentnych agentów) do nawigacji lub przeszukiwania tej Witryny innych niż wyszukiwanie agenty silnika i wyszukiwania dostępne u nas w tej Witrynie i inne niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich (np. Netscape Navigator, Microsoft Explorer).


17. MONIT – BLOKOWANIE PORAD

Treść tej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Nostrabet.com udostępnia informacje, wiadomości, artykuły i reklamy wyłącznie w celach informacyjnych. Treści tej witryny, w tym materiały promocyjne i fotograficzne, nie mogą być uważane za sugestie, porady lub wskazówki dla odwiedzających dotyczące udziału w akcjach hazardowych. Nostrabet.com i osoby z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, moralne lub materialne, wyrządzone podczas wizyty na jakiejkolwiek stronie bukmacherskiej lub bukmacherskiej.


18. REKLAMA – LINKI ZEWNĘTRZNE

Usługi korporacyjne reklamodawców skierowane są do odwiedzających, którzy mieszkają w krajach, w których korzystanie z takich usług nie sugeruje przestępstwa. Odwiedzający Nostrabet.com powinni przestrzegać regulaminu dowolnego bukmachera promowanego na naszej stronie. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za odszkodowanie w przypadku bezpośredniej lub pośredniej straty lub przyszłej szkody. Wręcz przeciwnie, mają prawo do wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego wobec każdego, kto zdyskredytowałby, sfabrykował lub fałszywie wykorzystał treści nostrabet.com.


19. PRYWATNOŚĆ

Wszystkie dane osobowe i treści generowane przez użytkowników dostarczane lub wyświetlane w Witrynie i Usługach podlegają naszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności.


20. UWAGA!

I. Korzystając z Witryny i Usług, akceptujesz, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą przez e-mail lub przekażemy Ci informacje, publikując powiadomienia w Witrynie i Usługach.

II. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inna komunikacja, które możemy dostarczyć drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, które takie dokumenty mają formę pisemną.

III. Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane i właściwie doręczone natychmiast po opublikowaniu w Witrynie i Usługach, 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub 3 dni po dacie wysłania jakiegokolwiek listu. Jako dowód doręczenia wystarczy:

• W przypadku listów pismo zostało odpowiednio zaadresowane, ostemplowane i umieszczone na poczcie; i

• W przypadku e-maili wiadomość e-mail została wysłana na podany adres e-mail.


21. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

I. Oprócz niniejszej Umowy, musisz zapoznać się i przestrzegać Polityki, prawa krajowego (w tym prawa zwyczajowego), ustawodawstwa stanowego, prawa międzynarodowego, statutów, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z naszych usług. Niezależnie od pomyślnego zawarcia transakcji, musisz zapewnić ścisłe przestrzeganie wszelkich szczególnych formalności, które, jeśli nie zostaną dopełnione, sprawią, że transakcja będzie nieważna lub niezgodna z prawem.

II. Ty sam, a nie my, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi i wszelkie inne działania prowadzone na stronie są zgodne z prawem. Musisz upewnić się, że są one zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w Twoim kraju i we wszystkich innych krajach.

III. Należy przestrzegać przepisów krajowych, stanowych i federalnych.


22. LINKI DO INNYCH STRON:

Łącza do witryn internetowych osób trzecich na tej stronie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użyjesz tych linków, nowa przeglądarka zostanie wysłana w celu uzyskania dostępu do powiązanych stron internetowych. Nie dokonaliśmy przeglądu tych witryn internetowych stron trzecich i nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z tych witryn internetowych ani ich zawartość. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na ich temat, ani żadnych informacji, innych produktów lub materiałów tam znalezionych, ani żadnych wyników, które można uzyskać z ich używania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich połączonych z tą witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko.


23. NIE DOROZUMIANE ZRZECZENIE SIĘ:

Niewykonanie przez nas w dowolnym momencie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub nie wymaganie w dowolnym momencie wykonania przez Ciebie któregokolwiek z postanowień tych postanowień, nie będzie w żaden sposób interpretowane jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takich postanowień ani w żaden sposób nie wpływa na nasze prawo do egzekwowania każdego takiego postanowienia w późniejszym terminie. Wyraźne zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszych postanowień nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek przyszłego zobowiązania do przestrzegania takiego postanowienia, warunku lub wymogu.


24. ROZDZIELNOŚĆ:

Każdy Okres będzie uważany za rozłączny. Jeśli jakikolwiek Warunek lub jego część zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, taka nieważność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego Warunku.


25. ZADANIE:

I. Użytkownik nie dokona cesji żadnych praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody, która może zostać wstrzymana według naszego wyłącznego uznania.

II. Możemy dokonać cesji naszych praw i delegować dowolne z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, bez Twojej zgody. Wszelkie cesje lub delegacje z naruszeniem powyższego będą nieważne. Niniejsze Warunki będą wiążące i obowiązujące na korzyść dozwolonych następców i cesjonariuszy każdej ze stron.


26. SIŁA WYŻSZA:

Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do czegokolwiek, co, gdyby nie to postanowienie, stanowiłoby lub mogłoby stanowić naruszenie niniejszych Warunków, gdy wynika to z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi:

(a) klęski żywiołowe;

(b) sabotaż;

(c) wypadek;

(d) zamieszki;

(e) strajki i blokady;

(f) niepokoje społeczne;

(g) hakowanie komputerów; lub

(h) złośliwe szkody.


27. PODPIS CYFROWY:

I. Korzystając z naszych usług, uważa się, że zawarłeś niniejszą Umowę drogą elektroniczną; obowiązuje od dnia rejestracji Konta i rozpoczęcia korzystania z naszych usług. Rejestracja Twojego konta stanowi potwierdzenie, że możesz elektronicznie otrzymywać, pobierać i drukować niniejszą Umowę.

II. W związku z niniejszą Umową możesz być uprawniony do otrzymywania pewnych zapisów, takich jak umowy, powiadomienia i komunikaty, na piśmie. Aby ułatwić korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na udostępnienie tych zapisów w formie elektronicznej zamiast w formie papierowej.

III. Rejestrując się w celu założenia Konta, wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną i dostęp za pośrednictwem poczty e-mail do wszystkich zapisów i powiadomień dotyczących usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy, które w innym przypadku musielibyśmy dostarczyć Ci w formie papierowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo, według naszego wyłącznego uznania, do komunikowania się z Tobą za pośrednictwem usługi pocztowej i innych usług pocztowych stron trzecich przy użyciu adresu, pod którym zarejestrowane jest Twoje konto. Twoja zgoda na otrzymywanie zapisów i powiadomień drogą elektroniczną będzie obowiązywać do czasu jej wycofania. Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie dalszych zapisów i powiadomień drogą elektroniczną w dowolnym momencie, kontaktując się z obsługą klienta. Jeśli wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie takich zapisów i powiadomień drogą elektroniczną, zakończymy Twój dostęp do Usług i nie będziesz już mógł korzystać z Usług. Każde wycofanie Twojej zgody na otrzymywanie zapisów i powiadomień drogą elektroniczną będzie skuteczne dopiero po upływie rozsądnego okresu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wycofanie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody na otrzymywanie zapisów i powiadomień drogą elektroniczną nie będzie miało zastosowania do zapisów i powiadomień dostarczonych przez nas drogą elektroniczną, zanim wycofanie zgody stanie się skuteczne.

IV. Aby mieć pewność, że możemy dostarczyć Ci zapisy i powiadomienia drogą elektroniczną, musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach swojego adresu e-mail, aktualizując informacje o koncie na stronie internetowej lub kontaktując się z obsługą klienta.


28. CAŁA UMOWA:

Niniejsze Warunki łącznie stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i zastępują wszelkie inne umowy lub porozumienia (pisemne, ustne lub dorozumiane), które Ty i my mogliśmy mieć. Wszelkie oświadczenia, zachęty, obietnice, przymierza lub warunki, które nie zostały wyraźnie zawarte w niniejszych Warunkach, zostaną uznane za nieważne.


29. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

W celu uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących naszych Warunków, napisz do nas na adres support@nostrabet.com.